MirrorScript Pro

MirrorScript Pro

Miễn phí
MirrorScript Pro là một người tự do, cross-platform teleprompter chương trình
Người dùng đánh giá
4.2  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
2.0
100% phần mềm sạch. Kiểm tra báo cáo.
Phần mềm này nhận được 2 giải thưởng
MirrorScript Pro là một người tự do, cross-platform teleprompter chương trình. Nó cuộn giấy vô cùng suôn sẻ đấy thôi, có rất nhiều tốc độ khác nhau tùy chọn, và có thể chịu được lâu hơn tập lệnh. Anh có thể đi bên phải, bên trái lề chỉnh văn bản của bài diễn thuyết của anh tới bất cứ dễ-đọc to lớn và màu anh thích.
Thông tin được cập nhật vào: